High Power: Yakıt Düzenleme ve Tasarruf Cihazı

Manyetik Yakıt Düzenleme ve
Yakıt Tasarruf Cihazı

"HIGH POWER  Yakıt Tasarruf  Cihazı ve Çevre kirliliği"

Yakıt tasarrufu ve çevre kirliliği günümüzde yaşamsal en önemli konu olup, enerji verimliliği ve yakıt tasarrufuna yönelik araştırma ve geliştirmeler, Ulusal yakıt tasarrufu politikalarına da yön vermiştir. Dünyada ve Ülkemizde Petrol ve Doğalgaz  firmalarının üretimindeki düşüş, ham petrolün Uluslar arası fiyatlardaki dalgalanmalar, dış ülkelere bağımlılık, yakıt tasarrufu'nu gerek hükümetler gerekse de bireyler için zaruri kılmaktadır. Hızlı sanayileşme ile beraber çevre kirliliği ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlikeler, ancak son çeyrek yüzyılda ancak anlaşılabilmiş ve gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Detaylar için tıklayınız.

Belgelerimiz

Facebook Facebook

© 2015

High Power Manyetik Yakıt Düzenleme ve Yakıt Tasarruf Cihazı