Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı Nasıl Çalışır?

Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı Nasıl Çalışır?

Highpower, yüksek manyetik alan içeren, eksi yüklü tek kutuplu olarak (-) özel dizayn edilmiş manyetik yakıt tasarruf sistemidir.  Bu cihaz yakıt hattı üzerine, yakıt debisine göre projelendirilerek montajı yapıldığında, güçlü manyetik alan yaratarak, yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağları zayıflatmaktadır. Bu surette de yakıtın mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak daha yüksek oranda yanma sağlanmaktadır.

Yakıt tasarruf cihazları diğer ünitelere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş ve bu patent altına alınmıştır.

 

 

Yakıt Tasarrufu Cihazları

Yakıt Tasarrufu Cihazları

ÜRÜN YAPISI

 Highpower ürünleri süregelen ARGE çalışmalarmızı sayesinde geliştirilmiştir. Cihazlarımızda çok güçlü manyetik alan içeren, en kaliteli sadece (-) yüklü (UH-N52) ve özelliklerine göre değişik ebatlarda, değişik Gausslarda, tek kutuplu, ısıya dayanıklı Neodyum kütleler kullanılmakta olup, burada elde edilen manyetik akıyı artırmak için sistem ferromanyetik özelliği olan galvaniz saç uygulaması ile takviye edilmiştir. Ayrıca, cihazdan uygulama yapılan yakıt borusunun ters istikametine giden manyetik akıyı engellemek ve bir miktarını yakıt borusu yönüne yansıtmak amacı ile diyamanyetik özellikli bakır plaka kullanılmaktadır. Söz konusu durum Üniversite çalışmaları ile ispatlanmıştır. Arge çalışmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz bahsi geçen bu özellik tarafımıza AB ve TC. Patentli olup, sadece Highpower marka doğalgaz yakıt tasarruf cihazlarında kullanılmakta ve üçüncü şahıslar tarafından uygulanamamaktadır.

Doğalgaz Tasarruf Cihazı - Atom ve Molekül Yapısı İle İlgili Genel Bilgi

Doğalgaz Tasarruf Cihazı - Atom ve Molekül Yapısı İle İlgili Genel Bilgi

Doğadaki tüm maddeler (gaz, katı ve sıvı) atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar ise proton, nötron ve elektron denen partiküllerden oluşmaktadır. Proton pozitif yüklü, nötron yüksüz ve elektron negatif yüklü partiküller olup; proton ve nötronlar atomun nükleus (çekirdek) denen bölümünde bulunurlar; elektronlar ise nükleus çevresinde seviyeler şeklinde ilerleyen yörüngelerde bulunur. Bunlara orbit veya shell denmektedir. Bu atomik partiküller sabit olmayıp hareketleri söz konusudur. Atom nükleus’unda (çekirdek) bulunan protonlar ve nötronlar kendi etraflarında, nükleus çevresinde belirli orbit’lerde bulunan elektronlar ise hem kendi etraflarında hem de belli yörüngelerde dönmektedir.

 

Kovalent Bağlar

Kovalent Bağlar

Hidrojenin, ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denmektedir. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. Bu bağ H-H şeklinde gösterilir ve H₂ şeklinde yazılır. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı onun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Örneğin 6 elektrona sahip C (karbon atomu) 4 tane yarı dolu orbitali olduğundan 4 bağ yapabilir. Hidrokarbonları içeren parafin veya metan serisi ( CnH2n+2) şeklinde bir yapıya sahip olup, atomları birbirlerine kovalent bağlar ile bağlanmıştır.

Highpower Emisyon Yakıt Tasarruf Cihazları ve Çevre Kirliliği

Highpower  Emisyon Yakıt Tasarruf Cihazları ve Çevre Kirliliği

Yakıt tasarrufu  ve çevre kirliliği günümüzde yaşamsal en önemli konu olup,  enerji verimliliği ve doğalgaz  tasarrufuna yönelik araştırma ve geliştirmeler, Ulusal enerji tasarruf politikalarına da yön vermiştir. Dünyada ve Ülkemizde petrol ve doğalgaz firmalarının üretimindeki düşüş, ham petrolün Uluslararası fiyatlardaki dalgalanmalar, dış ülkelere bağımlılık, enerji tasarrufunu gerek Ülkeler gerekse de bireyler için zaruri kılmaktadır. Hızlı sanayileşme ile beraber çevre kirliliği ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlikeler, son çeyrek yüzyılda ancak anlaşılabilmiş ve gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Enerji tüketiminde yakıt tasarrufuna yönelik verimli enerji kullanımına ilişkin bilgilendirilmek ve çeşitli programlar geliştirilerek kullanıcılar bilinçlendirilerek teşvik edilmelidirler. Her türlü sanayi tesislerinde, endüstriyel alanlarda ve evsel, şahsi kullanımlarda bilinçli enerji verimliliği ve yakıt tasarrufuna yönlendirecek çalışmalar yapılmalıdır. Son dönemlerde yapılan çalışmalarada bu yönden ağırlık verilmiştir.

   Bir çok ilimizde ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan sanayi tesislerinde enerji tasarrufuna, yakıt tasarrufuna ve çevre kirliliğin önlenmesinde amacı ile hızlı ve bilinçli yatırımlar yapılmaktadır. Highpower Yakıt Tasarruf sistemi Doğalgaz tasarrufuna ve çevre kirliğini önlemek amaçlı yatırımda bulunan firmalara büyük katkıda bulunmaktadır. Highpower cihazlarımızı sahip olduğu kalite belgeleri nedeniyle enerji verimliliği çevre kirliliği ile yapılan tüm iyileştirme çalışmalarınızın amaç ve kapsamında bir kalite standartı olarak kullanabilirsiniz.